Biblioteka Śląska w Katowicach każdego roku w kwietniu przesyła sprawozdanie z działalności Biblioteki Śląskiej i Bibliotek Publicznych województwa śląskiego. Dział statystyki i bibliotekoznawstwa zajmuje się przedstawieniem działalności bibliotek w ujęciu ilościowym. Badania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach wykazały, że w 2013 r. zajęła ona czwarte miejsce w agregatowym indeksie aktywności bibliotek powiatu częstochowskiego.

Analiza działalności bibliotek powiatu częstochowskiego przedstawiona jest przy pomocy wykresów:
Wyniki i wskaźniki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach w powiecie częstochowskim w 2013 r.

Obserwacje życia codziennego i chęć przekazania odczuć drugiemu człowiekowi sprawiły, że Pani Janina Chrząstek - mieszkanką naszej gminy zaczęła pisać wiersze. W 2009 roku wydana została Antologia wierszy poetów częstochowskich Klubu "Złota Jesień", w której ukazało się kilka Jej utworów. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach wydała w 2012 roku tomik poezji Pani Janiny Chrząstek "Chwila refleksji". Został on dobrze przyjęty przez czytelników. Autorka pisze nadal. W maju ukazał się kolejny tomik "Chwila refleksji" część II. Wiersze są odzwierciedleniem oglądanej przez Nią rzeczywistości, przemyśleniami i wydarzeniami w kraju i na świecie. W dniu 28 maja mieliśmy okazję wysłuchania wierszy w wykonaniu autorki. Tomiki jej poezji można wypożyczyć w naszych bibliotekach

Fotorelacja

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach 14 maja gościł Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży MORALITET. Przedszkolaki obejrzały bajeczkę promującą zasady dobrego wychowania ,,Były sobie Krasnoludki". Dzieciom często trzeba przypominać o zasadach grzeczności i dobrego wychowania. Posłuszeństwo niejednokrotnie ustrzeże je przed niebezpiecznymi sytuacjami. Ta pełna ciepła, wesoła i sympatyczna bajeczka o Krasnoludkach i Leśnym Dziadku z pewnością pobudziła wyobraźnię najmłodszej widowni i przypomniała, że lepiej być grzecznym i miłym, niż kapryśnym, niesympatycznym psotnikiem.

mgr Teresa Raźniak
Dyrektor GBP w Kłomnicach

klomnice teatr

Więcej zdjęć z przedstawienia dla przedszkolaków

W poniedziałek 12 maja do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach przyszły przedszkolaki. "Muchomorki" - bo tak się nazywa najmłodsza grupa w Przedszkolu w Kłomnicach były bardzo grzeczne. Wprowadzone przez nauczycieli i rodziców w świat bajek z zainteresowaniem oglądały książki. Trudno byłoby znaleźć dziecko, które nie zna Czerwonego Kapturka, Kota w butach, Śpiącej Królewny, Myszki Miki, Kaczora Donalda, Smerfów, Muminków... I choć dzieci ciągle słuchają wciąż tych samych historii, nigdy nie są nimi znudzone i ciągle znajdują w nich coś nowego.

mgr Teresa Raźniak
Dyrektor GBP w Kłomnicach

klomnice przedsz

Więcej zdjęć z wycieczki przedszkolaków

29 kwietnia 2014 r. odbyła się Regionalna Konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego "Tradycja i nowoczesność w bibliotece szkolnej oraz na lekcjach języka polskiego" zorganizowana przez Zespół Szkół w Kłomnicach przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
W konferencji uczestniczyły Panie bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach: Renata Wasiak, Małgorzata Smolarczyk (filia w Garnku), Dorota Majchrzak (filia w Pacierzowie). Po wysłuchaniu wykładu mgr K. Kucharzewskiej z RODN "WOM" w Częstochowie na temat biblioterapii, odbyły się warsztaty. Każdy uczestnik brał udział we wszystkich warsztatach:

  •  Warsztaty z biblioterapii - prowadzone przez mgr K. Kucharzewską;
  •  Warsztaty "Jak wykorzystać Google na lekcjach?" - mgr K. Wilk z RODN "WOM" w Częstochowie;
  •  Warsztaty "Obserwacja ucznia na lekcjach" - mgr M. Rokicka - trener CEO w Warszawie.

Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się bibliotekarkom w codziennej pracy.

Dorota Majchrzak