W grudniu zgłosiłam naszą Bibliotekę do drugiej edycji projektu "Kodowanie w bibliotece" i... Udało się! Pozyskałam dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach tablety, gry edukacyjne oraz roboty Photon wraz z akcesoriami do nauki podstaw programowania. W konkursie wygrało 113 bibliotek z całej Polski, w tym w województwie śląskim tylko 8 placówek. Projekt "Kodowanie w bibliotece – II edycja" jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie.

W nowym roku zapraszam dzieci i młodzież do Biblioteki w Kłomnicach i wszystkich naszych Filii na zajęcia z podstaw programowania z nowym sprzętem! Już przyjmujemy zapisy chętnych.

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania (kodowania)?

"Eksperci na całym świecie biją na alarm: branża informatyczna rozwija się tak szybko, że już dziś brakuje na rynku wykwalifikowanych programistów. Przewiduje się też, że w niedalekiej przyszłości nawet w zawodach niezwiązanych bezpośrednio z nowymi technologiami będą wymagane przynajmniej podstawowe umiejętności programistyczne. Dlatego o potrzebie nauki programowania w jak najwcześniejszym wieku mówi się coraz częściej i wprowadza się ją w szkołach jako obowiązkowy przedmiot nauczania.

Umiejętności programowania to także umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów – nie tylko tych technicznych. Programowanie bywa nazywane "trzecim językiem", który – obok języka ojczystego i przynajmniej jednego języka obcego – warto znać, by zrozumieć współczesny świat i zachodzące w nim zmiany. Ucząc się programowania lepiej poznajemy cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, bardziej świadomie posługujemy się nowymi technologiami, a przede wszystkim – pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług.

Potrzebę uczenia dzieci programowania – już od najmłodszych lat – dostrzega coraz więcej osób. Odpowiadają na nią liczne firmy i organizacje, organizujące warsztaty i kursy z wykorzystaniem robotów, zabawek edukacyjnych oraz innych urządzeń wspomagających uczenie się i nauczanie. U najmłodszych dzieci naukę programowania rozpoczyna się nawet bez komputera, za to z wykorzystaniem rozwijających analogowych gier.

Nauka programowania staje się też rozszerzeniem lub uzupełnieniem działań z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej, realizowanej przez szkoły, biblioteki i różne organizacje pozarządowe. Nowe media, nowe źródła informacji, nowe elektroniczne usługi i programowalne urządzenia będą wymagać od odbiorców nowych kompetencji, w tym także podstawowych umiejętności programistycznych. Bez nich ludzie mogą się stać biernymi konsumentami, nie rozumiejącymi cyfrowego świata i podatnymi na z nim związane zagrożenia.

Poznaj najważniejsze powody, dla których warto uczyć się programowania:

 • Programowanie uczy logicznego, analitycznego myślenia (tzw. "myślenia komputacyjnego").
 • Programowanie rozwija kreatywność.
 • Programowanie uczy uporządkowania, wymusza precyzję myślenia i zachowania.
 • Programowanie to proces twórczy, którego efektem są własne dzieła.
 • Programowanie pozwala odkrywać i rozwijać uzdolnienia dzieci, a także drzemiące w nich pasje i szczególne talenty.
 • Programowanie to źródło ogromnej satysfakcji.
 • Programowanie to umiejętność, na która rośnie zapotrzebowanie w niemal wszystkich dziedzinach życia.
 • Programowanie to nauka rozwiązywania problemów, niekoniecznie i nie tylko technologicznych.
 • Programowanie kształtuje nawyki poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań.
 • Programowanie daje możliwość świadomego i tym samym bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw świata technologii.
 • Programowanie pomaga rozwijać inne kluczowe kompetencje XXI wieku, takie jak innowacyjność, interdyscyplinarność, umiejętność pracy metodą projektową oraz pracy w zespołach (także wirtualnych).
 • Programowanie to dobra inwestycja w przyszłość naszych dzieci.
 • Programowanie może być zabawne i dawać wiele radości.

Kuszące, prawda?" Źródło: http://mobolab.org.pl/dlaczego-warto-uczyc-sie-programowania/

Więcej informacji o wynikach naboru: http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Wyniki_naboru_do_drugiej_edycji_projektu_Kodowanie_w_bibliotece.html

photon grudzien