Klauzula informacyjna dla czytelników

2024_03_13 14_43 Office Lens (5).jpg

 

Klauzula informacyjna dla obsługi poczty elektronicznej

2024_03_13 14_41 Office Lens.jpg

 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie szkolnym

2024_03_13 14_43 Office Lens (3).jpg

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/umów cywilno - prawnych

2024_03_13 14_43 Office Lens (2).jpg

 

Klauzula informacyjna dla pracowników 

2024_03_13 14_40 Office Lens.jpg

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i emerytów korzystających

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2024_03_13 14_43 Office Lens (4).jpg