Kolejny moduł projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury. Podczas warsztatów Bezpieczni z Małym Misiem rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w domu, w szkole i na drodze. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 omówiliśmy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Najmłodsi obejrzeli bajkę ,,Owce w sieci", a na koniec otrzymali plakietkę DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020 - biorę udział.

W ramach modułu Czytające Przedszkolaki po domach najmłodszych czytelników wędrował miś Bruno wraz z dzienniczkiem. Codziennie inne dziecko zabierało misia do swojego domu i tam wspólnie z rodzicami czytali ulubioną książkę. Następnie do dzienniczka wpisywali tytuł książki i odrysowywali swoją rączkę.

Mądrzy Cyfrowi  w Bibliotece Publicznej w Rzerzęczycach. Od października 2019 r. w naszej bibliotece w ramach programu odbywały się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach. Mądrzy Cyfrowi  to pierwszy ogólnopolski program, który łączy edukację moralną i rozwijanie postaw odpowiedzialności społecznej uczniów z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. Jest zgodny z podstawą programową oraz programem MEN - Aktywna Tablica. Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

W ramach wolontariatu w projekcie Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury nasi najmłodsi czytelnicy z Oddziału Przedszkolnego w Rzerzęczycach uczestniczyli w zbiórce na rzecz 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Misiowy Wolontariat to kolejny moduł realizowany przez bibliotekę publiczną w Rzerzęczycach we współpracy z Oddziałem Przedszkolnym.

1. yczenia