11 czerwca w filii GBP w Rzerzęczycach odbył się konkurs plastyczny na zakładkę do książki. Brały w nim udział dzieci z przedszkola w Rzerzęczycach: grupa starsza wykonywała zakładki w Bibliotece, natomiast młodsza w swojej placówce.

Od kilku lat w całej Polsce organizowane są rajdy rowerowe, w których bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne weekendy w gronie osób o podobnych pasjach. Akcja z roku na rok zwiększa swój zasięg.

W sobotę 7 czerwca odbył się pierwszy "Rajd rowerowy śladem bibliotek publicznych gminy Kłomnice". Głównymi celami rajdu były: integracja środowiska bibliotekarskiego i czytelniczego, walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza, promowanie bibliotek i czytelnictwa, propagowanie roweru jako środka lokomocji oraz propagowanie zdrowego trybu życia i walorów turystycznych gminy Kłomnice.

25 lutego 2014 r. w Bibliotece Akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu im. prof. J. Altkorna w Dąbrowie Górniczej odbyła się druga edycja warsztatów skutecznego pozyskiwania informacji "Google to nie wszystko...". W warsztatach udział wzięli bibliotekarze oraz pracownicy informacji naukowej
z województwa śląskiego. Wśród nich były także 2 bibliotekarki z GBP w Kłomnicach: Dorota Majchrzak z filii w Pacierzowie i Monika Rączkowska z filii w Rzerzęczycach. Podczas szkolenia uczestnicy poznali bazy bibliograficzne, pełnotekstowe i hybrydowe, wybrane repozytoria, wydawnictwa instytucji naukowych, wydawnictwa towarzystw naukowych, wyszukiwarki i bazy danych (wiarygodne i naukowe) dostępne bezpłatnie w sieci.

Monika Rączkowska GBP Filia w Rzerzęczycach