załóż pomarańczową sznurówkę

powiedz hejtowi NIE

#JESTNASWIĘCEJ

W odpowiedzi na problem hejtu wystartowała akcja Fundacji Orange pod hasłem #jestnaswiecej. Kampania jest skierowana do młodzieży, a także do rodziców i wychowawców. Ma na celu wprowadzenie w tematykę hejtu w sieci i sposobów radzenia sobie z nim.

"...Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom konkursu na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2019 z hasłem #biblioteka..." 

W lutym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło konkurs na Plakat Promujący Tydzień Bibliotek 2019 z hasłem: “#biblioteka“.  Wśród 116 prac z całej Polski, które wzięły udział w konkursie, znalazło się 8 naszych projektów. Tym razem otrzymaliśmy tylko podziękowania, ale i tak cieszymy się bardzo. 

                                       Bibliotekarz Anna Tyras

Dziś obchodzimy Dzień Bibliotekarza i jednocześnie rozpoczynamy XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku Tydzień Bibliotek obchodzony jest pod hasłem #biblioteka . Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach w celu „podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa” zorganizowała szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Pierwszym krokiem było ogłoszenie konkursu na PLAKAT DLA BIBLIOTEKI, który ma promować czytelnictwo i bibliotekę. Prace są przyjmowane do 15 maja br. W bibliotece odbędą się również warsztaty na temat historii rozwoju książki oraz zajęcia o hejcie. 

                                                                                                                                 Bibliotekarz Anna Tyras

    25 kwietnia w filii bibliotecznej w Rzerzęczycach odbyły się dwa spotkania w ramach III edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci.  Organizatorem akcji jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. 

          22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Święto obchodzone jest na całym świecie już od prawie pięćdziesięciu lat, a w Polsce  od 1990 roku. Dzień Ziemi to szereg akcji prowadzonych na całym świecie w celu promocji postaw ekologicznych. Akcje te mają nas skłonić do zastanowienia się nad losem planety, na której żyjemy.