Dziś obchodzimy Dzień Bibliotekarza i jednocześnie rozpoczynamy XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku Tydzień Bibliotek obchodzony jest pod hasłem #biblioteka . Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach w celu „podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa” zorganizowała szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Pierwszym krokiem było ogłoszenie konkursu na PLAKAT DLA BIBLIOTEKI, który ma promować czytelnictwo i bibliotekę. Prace są przyjmowane do 15 maja br. W bibliotece odbędą się również warsztaty na temat historii rozwoju książki oraz zajęcia o hejcie. 

                                                                                                                                 Bibliotekarz Anna Tyras