załóż pomarańczową sznurówkę

powiedz hejtowi NIE

#JESTNASWIĘCEJ

W odpowiedzi na problem hejtu wystartowała akcja Fundacji Orange pod hasłem #jestnaswiecej. Kampania jest skierowana do młodzieży, a także do rodziców i wychowawców. Ma na celu wprowadzenie w tematykę hejtu w sieci i sposobów radzenia sobie z nim.

Symbolem akcji jest jedna pomarańczowa sznurówka wpleciona w but. Takie sznurówki noszą już muzycy zespołu Afromental, którzy przyłączyli się do działań Fundacji Orange.

Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach również wzięła udział w kampanii społecznej #jestnaswiecej. 8 maja odbyły się dwa spotkania z młodzieżą szkolną, w których wzięły udział 32 osoby. Każdy z uczestników otrzymał pomarańczową sznurówkę i manifestowaliśmy swój sprzeciw wobec hejtu w sieci.

 

20190508 1002

 

Zagraliśmy w grę edukacyjną, która poprzez zabawę zapoznała nas z zasadami bezpiecznego Internetu. Przeprowadziliśmy ćwiczenia grupowe i metodą „burza mózgów” wypracowaliśmy definicję hejtu. Poznaliśmy sposoby radzenia sobie z hejtem oraz zapobiegania tego typu zjawiskom. Dowiedzieliśmy się, jak wiele działań można podjąć w reakcji na hejt. Ważne jest, by będąc świadkiem hejtu, zareagować na niego. Nie można być obojętnym, ponieważ brak reakcji daje przyzwolenie hejterowi na dalsze obrażanie swojej ofiary.

 

 

Hejt wśród młodzieży jest poważnym problemem i może powodować dramatyczne skutki, ale stoi za nim stosunkowo niewielka grupa. Kampania społeczna #jestnaswiecej pokazuje, że kulturalni internauci stanowią większość i że warto uczyć młodych reagowania na hejt, by powstrzymać to zjawisko.

Pamiętajcie, mówimy stanowcze NIE  hejtowi 

Dziękuję za udział w zajęciach

Bibliotekarz Anna Tyras

 

Fotorelacja

fot. Anna Tyras