Nasza mała wiejska Filia biblioteczna z Rzerzęczyc zdobyła dwie z dziesięciu nagród w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży – „Baśnie i legendy polskie w komiksie”! Pozostali nagrodzeni pochodzili z dużych bibliotek – miejskich, pedagogicznych i szkolnych. Z prac zgłoszonych przez Bibliotekę w Rzerzęczycach do konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich praca Macieja Rączkowskiego pt. "Legenda o skale miłosnej" zajęła II miejsce w kategorii Dzieci. Natomiast praca Natalii Kozłowskiej pt. "Legenda o smoku wawelskim" zdobyła Wyróżnienie w kategorii Młodzież.

Konkurs był częścią projektu „Baśnie i legendy polskie w komiksie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Warsztaty komiksowe odbyły się w Bibliotece Publicznej i w Szkole Podstawowej w Rzerzęczycach. Więcej informacji na stronie www.sbp.pl. Prace konkursowe można zobaczyć na stronie internetowej projektu www.basniewkomiksie.sbp.pl.

cool cartoon 12471979