Tydzień Bibliotek 2017 – XIV edycja pod hasłem 

„Biblioteka. Oczywiście!”  

       

             Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek. Jest to program, którego celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, pobudzenie zainteresowania społeczeństwa książką oraz pokazanie roli czytania i znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji. 

            Hasło odpowiada  na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się  funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej. Chcemy, by Biblioteka postrzegana była  jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż kulturowy. 

           

26 kwietnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach zorganizowała spotkanie autorskie, którego gościem był Roman Pankiewicz - podróżnik i autor tryptyku Trzy Żywioły : "Matuszka Rosija", "Niemcy. Moja mała ojczyzna", "Islandia".

Klomnice

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP za włączenie się do akcji Narodowe Czytanie.
Pan Prezydent przesłał wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w naszej gminie wspierali akcję i brali w niej udział. Przekazał Bibliotece okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis” wydany przez kancelarię Prezydenta RP. Zaprasza nas do uczestnictwa w przyszłorocznym Narodowym Czytaniu i prosi abyśmy nie zapomnieli o książkach i ich bezcennej roli.

 list

W sobotę 3 września 2016 r. spotkaliśmy się w Zespole Szkół w Kłomnicach z okazji piątej edycji Narodowego Czytania. Jest to  ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich.

W dniach 8 - 15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek.

Głównym jego celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza  i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje oblicze. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlatego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty; jednym słowem – biblioteka inspiruje.