Spotkanie autorskie odbyło się 10 listopada 2017 r. W naszej Bibliotece gościliśmy pisarza Cezarego Lisa, autora książek historycznych poświęconych okresowi II wojny światowej. 

Targi Książki w Krakowie to największa impreza czytelniczo-księgarska, wpisująca się w program promocji czytelnictwa.

W dniu 24 października 2017 r. uczniowie klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej w Kłomnicach przyszli z opiekunkami Panią Beatą Wyrwał i Małgorzatą Raźniak na lekcję biblioteczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

W tym roku akcję Narodowego Czytania zorganizowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłomnicach. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowej GOK 2 września.

 Tydzień Bibliotek 2017 – XIV edycja pod hasłem 

„Biblioteka. Oczywiście!”  

       

             Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek. Jest to program, którego celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, pobudzenie zainteresowania społeczeństwa książką oraz pokazanie roli czytania i znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji. 

            Hasło odpowiada  na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się  funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej. Chcemy, by Biblioteka postrzegana była  jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż kulturowy.