ZNAMY JUŻ WYNIKI KONKURSU

            W ramach XVI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem #biblioteka, Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach ogłosiła konkurs plastyczny PLAKAT DLA BIBLIOTEKI.

            Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice. Jego celem była promocja czytelnictwa i bibliotek wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowania książką,  pokazanie  roli czytania w poprawie jakości życia i edukacji, twórcze spędzanie wolnego czasu, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

            Do konkursu przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy. Wpłynęło 30 prac konkursowych, których oceną zajęła się komisja w składzie: p. Małgorzata Gojević, p. Agata Krok, p. Anna Pietras i p. Ewelina Franc.

             Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych, a wybór był bardzo trudny.

 PrACE NAGRODZONE:

 

                          Kategoria I − klasy   I - III SP

I MIEJSCE:                           - Milena Bąk – SP w Kłomnicach; 

II MIEJSCE:                          - Kamil Bruś – SP w Zawadzie;

III MIEJSCE:                          - Mikołaj Pluta – SP w Skrzydlowie;

 

                          Kategoria II − klasy   IV - VI SP

I MIEJSCE ex aequo:             - Zuzanna Niedzielska – SP w Konarach;

                                               - Bartosz Bąk – SP w Kłomnicach;

II MIEJSCE ex aequo:            - Agata Kowalik – SP w Rzerzęczycach; 

                                                Mikołaj Górecki – SP w Rzerzęczycach;

III MIEJSCE ex aequo:            - Nikol Majchrzak – SP w Garnku;

                                                 - Michał Pałuszka  - SP w Rzerzęczycach;

 

                         Kategoria III − klasy   VII SP i III Gimnazjum 

I MIEJSCE:                            - Weronika Wyżgalska – SP w Witkowicach; 

 

PRACE WYRÓŻNIONE:

KATEGORIA I:                       Urszula Kłak – SP w Kłomnicach;

                                               - Patryk Kozakiewicz - SP w Garnku;

                                               - Chmielewska Julia – SP w Rzerzęczycach;

KATEGORIA II:                      - Eliza Majchrzak – SP w Garnku;

                                               - Alicja Motyl – SP w Witkowicach;

                                               - Katarzyna Całus – SP w Witkowicach;

KATEGORIA III:                     - Izabela Wilk – SP w Witkowicach;

                                               - Łukasz Wolański - SP w Witkowicach;

                                               - Emilia Czesny – SP w Rzerzęczycach.

 

PODZIĘKOWANIA OTRZYMUJĄ

Weronika Franc, Jakub Pluta, Anna Będuch, Oliwia Ślęzak, Oliwia Franc, Karol Osiński, Maksymilian Czerwik, Jakub Kowalczyk, Olaf Pawłow, Borys Przeniosło, Justyna Wysmołek.

           Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.  Nagrodzone prace można zobaczyć na wystawie w bibliotece.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję pomysłów i profesjonalnego podejścia do tematu,

a także dziekuję za zaangażowanie i uczestnictwo w życiu biblioteki. 

Bibliotekarz Anna Tyras     

PRACE KONKURSOWE