17 października odwiedziłam dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konarach.

18 października dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie odwiedziły bibliotekę.

Biblioteka w Pacierzowie organizuje cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci.

  „Cenzura pozostawia nas w ciemności. Zostaw światło włączone”.

- to tegoroczne hasło przypominające o wydarzeniu jakim jest Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week).

Podkategorie