7 grudnia, w bibliotece w Pacierzowie, obchodziliśmy mikołajki.

W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Garnku na warsztatach "Podziel się talentem" powstają ostatnio ozdoby świąteczne. Tworzymy aniołki, dwonki, gwiazdki i bombki.

ABOLICJA w Bibliotece Publicznej w Rzerzęczycach.
Wszystkich czytelników prosimy o zwrot przetrzymanych książek.
Do 10 stycznia trwa świąteczna AMNESTIA. W tym czasie umorzymy wszystkie kary zapominalskim czytelnikom.

                                                                              Bibliotekarz Anna Tyras

abolicja witeczna

 

Dzieci swoje prawa mają...

Zarówno dorośli jak i dzieci mają swoje prawa – „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.  Źródłem tego prawa jest art. 30 zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  

Podkategorie