Z M I S I O W A N A    B I B L I O T E K A

MAY MIS PLAKAT  Filia biblioteki publicznej w Rzerzęczycach przystąpiła do projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. To Ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.

  Dzieci wraz z bibliotekarką wybiorą  grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach młodych czytelników. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w bibliotece. Miś będzie wędrował również po domach dzieci. Otrzyma  dziennik podróży, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę.  Kolejność wędrówki misia określi bibliotekarz lub nauczyciel. Do współpracy biblioteka zaprosiła Oddział Przedszkolny SP w Rzerzęczycach.

Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Rodziców do włączenia się do projektu - bibliotekarz Anna Tyras