IV edycja  Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej została zorganizowana na terenie Gminy Kłomnice przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach oraz Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku. Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa odbyło się w sobotę 5 września o godz. 10.00 w sali gimnastycznej  Zespołu Szkół w Garnku. Uroczystość przebiegała w pięknej, nastrojowej scenografii przy dźwiękach muzyki z filmowej adaptacji powieści.

Zastępca Wójta Gminy Kłomnice - Pan Adam Śliwakowski dokonał otwarcia uroczystości i przeczytał fragment powieści. Następnie interpretacje powieści prezentowali: pani Anida Chybalska –dyrektor Zespołu Szkół w Garnku, pani Teresa Raźniak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, pani Wiesława Jędras – z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice, pani Barbara Mizera – sekretarz Gminy Kłomnice, radna Powiatu Częstochowskiego, pani Dorota Kozłowska – nauczycielka Zespołu Szkół w Garnku, pani Lidia Burzyńska – dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, Natalia Szyda – absolwentka Zespołu Szkół w Garnku, Agnieszka Borowiecka – podharcmistrzyni drużynowa 35 Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej „Płomień”, Julia Kisiel – druhna, uczennica Zespołu Szkół w Kłomnicach, pani Beata Wyrwał – nauczycielka Zespołu Szkół w Kłomnicach, Patrycja Cielebiaś, Zuzanna Kosmala i Partycja Boral - uczennice Gimnazjum w Garnku, pani Małgorzata Oleśkiewicz – pielęgniarka z Przychodni Lekarskiej w Garnku, pani Małgorzata Szymczyk – właścicielka nowej piekarni w Garnku, pani Magdalena Ciastek – prezes Stowarzyszenia „Razem dla Garnka”, pani Oliwia Politańska, córka Radnego Pana Sylwestra Politańskiego z Rzerzęczyc, pani Sabina Wróbel – bibliotekarka z Filii GBP w Zawadzie, pani Dorota Majchrzak – bibliotekarka Filii GBP w Pacierzowie.

Narodowe Czytanie to niezwykłe wydarzenie kulturalne, które łączy i uwrażliwia społeczeństwo, dlatego też jego odbiorcami była licznie zgromadzona publiczność. Czytający otrzymali gorące brawa. Na koniec uczestnicy mieli możliwość obejrzenia różnych wydań „Lalki”, które znajdowały się na wystawie towarzyszącej wydarzeniu, a także skorzystać ze słodkiego poczęstunku. 

IV edycję Czytania Narodowego „Lalki” Bolesława Prusa w Garnku poprowadziły: Joanna Wójcik – nauczycielka Zespołu Szkół w Garnku oraz Małgorzata Smolarczyk – bibliotekarz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Garnku.

Małgorzata Smolarczyk i Joanna Wójcik