Ród Reszków należał do warszawskich elit gospodarczych i kulturalnych drugiej połowy XIX wieku. Rodzeństwo Józefina, Jan i Edward Reszkowie obdarzeni byli talentami wokalnymi. Pod koniec XIX wieku związali swoje losy z Ziemią Kłomnicką.

Zaproszeniem do podróży po śladach wybitnych przedstawicieli polskiej i światowej kultury jest książka Pana Krzysztofa Wójcika „Śladami Reszków” i Agaty Małolepszej „Działalność artystyczna i ziemiańska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku”. (można je wypożyczyć w Gminnej Bibliotece w Kłomnicach). Z inicjatywy Pana Krzysztofa Wójcika wykonano techniką na kanwie obraz z Edwardem Reszke w roli Mefisto. Tego trudnego i wdzięcznego zadania podjęła się Grupa Hafciarska Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kłomnice w składzie: Anna Dzionek, Aleksandra Dobrzańska, Anna Cebula, Ewa Eliasz, Teresa Zatoń, Iwona Postawa i Zenona Brzeszczak.

reszke1