turniej-szachowy-2024.png

V OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WOJTA GMINY KŁOMNICE

REGULAMIN

Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach ul. Strażacka 18

Gmina Kłomnice

Słodka Gmina Kłomnice

Zapisy do turnieju: telefonicznie 34 34 73 180 lub 668 136 147 (również SMS)

Cel rozgrywek

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Integracja środowiska szachowego.

Termin turnieju

03.03.2024 (niedziela) godzina 10.00

Harmonogram turnieju

Godzina 10.00 – zapisy uczestników

Godzina 10.15 – potwierdzenie uczestnictwa, kojarzenie I rundy

Godzina 10.30 – rozpoczęcie I rundy

Rozpoczęcie każdej kolejnej rundy 5 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

Godzina 14.30 – planowane zakończenie ostatniej rundy turnieju i ogłoszenie wyników.

Miejsce

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach ul. Strażacka 18 (2 piętro)

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się: na portalu Chessarbiter lub telefonicznie 34 34 73 180 lub 668 136 147 (sms: imię, nazwisko, data urodzenia) do soboty 2 marca 2024 r. Liczba miejsc ograniczona do 40 łącznie w obu grupach wiekowych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator dopuszcza udział zawodników zapisanych w dniu rozpoczęcia turnieju tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Turniej bez opłat.

System rozgrywek

W turnieju zostanie rozegranych 9 rund. Kojarzenie systemem szwajcarskim.

Tempo gry P’10 (10 minut na zawodnika na rozegranie partii – szachy szybkie).

Punktacja i klasyfikacja w turnieju

Za wygraną rundę zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis – 0,5 pkt, za przegraną 0 pkt.

O kolejności miejsc zawodników decyduje ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów o kolejności decydują: Buholtz średni, Buholtz pełny, liczba zwycięstw, progres.

Nagrody

Na zakończenie turnieju zawodnicy otrzymają puchary lub medale za pierwsze trzy miejsca, w każdej z poniższych kategorii:

1) kategoria Młodzik - zawodnicy do 8 lat włącznie

2) kategoria Junior - zawodnicy od 9 do 15 lat włącznie

3) kategoria Open - zawodnicy powyżej 15 lat

Postanowienia końcowe

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatora, w celach organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Udział osoby niepełnoletniej w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz prawo modyfikacji regulaminu.

O wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.