IV OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY 

o Puchar Wójta Gminy Kłomnice

REGULAMIN

Organizatorzy

Gmina Kłomnice, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach, Fundacja Szach Mat Amigo

Zapisy do turnieju: tel. 692 243 223 lub przez formularz zgłoszenia na stronie chessarbiter.com

  • Cel rozgrywek

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Integracja środowiska szachowego.

  • Termin turnieju

04.12.2022 r. (niedziela) godzina 10.00

  • Harmonogram turnieju

Godzina 10.00 – zapisy uczestników

Godzina 10.15 – potwierdzenie uczestnictwa, kojarzenie I rundy

Godzina 10.30 – rozpoczęcie I rundy

Rozpoczęcie każdej kolejnej rundy 5 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

Godzina 14.00 – planowane zakończenie ostatniej rundy turnieju i ogłoszenie wyników.

  • Miejsce

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach ul. Strażacka 18a (2 piętro)

  • Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się: telefonicznie (sms: imię, nazwisko, data urodzenia) lub przez formularz zgłoszenia na stronie chessarbiter.com lub w dniu zawodów u Organizatora. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy nie płacą wpisowego.

  • System rozgrywek

W turnieju zostanie rozegranych 7 rund. Kojarzenie systemem szwajcarskim. 

Tempo gry P’15 (15 minut na zawodnika na rozegranie partii – szachy błyskawiczne).

  • Punktacja i klasyfikacja w turnieju

Za wygraną rundę zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis – 0,5 pkt, za przegraną 0 pkt.
O kolejności miejsc zawodników decyduje ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów o kolejności decydują: Buholtz średni, Buholtz pełny, liczba zwycięstw, progres.

  • Nagrody

Na zakończenie turnieju zawodnicy otrzymają puchary za pierwsze trzy miejsca, w każdej z poniższych kategorii:

1) kategoria młodzik - zawodnicy do III klasy szkoły podstawowej (8 lat włącznie)

1) kategoria junior - zawodnicy z klas IV-VIII (od 9 do 14 lat włącznie)

2) kategoria senior - zawodnicy od 15 roku życia

  • Postanowienia końcowe

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora, w celach organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Udział osoby niepełnoletniej w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie. 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz prawo modyfikacji regulaminu. 

O wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.

Plakat