Bo ślaskie

12 listopada rozpoczęło się pierwsze głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (na stronie https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start). Mieszkańcy województwa mogą wziąć w nim udział do 30 listopada.

W tegorocznej edycji zostało zgłoszonych wiele zadań z podregionu obejmującego powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz Częstochowę, m.in. projekt: BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO, którego celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek powiatu częstochowskiego (również GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁOMNICACH) i Częstochowy, w tym organizacja bezpłatnych spotkań autorskich, różnorodnych zajęć tematycznych, czy warsztatów dla różnych grup wiekowych.

Zagłosuj na zadanie BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO Zadanie nr MBO-1236/P6/19!

Prosimy o Państwa głos na zadanie Biblioteka dla każdego znajdujące się w zadaniach w podregionie 6. Podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa. Głos na projekt można oddać na stronie https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start.