Obserwacje życia codziennego i chęć przekazania odczuć drugiemu człowiekowi sprawiły, że Pani Janina Chrząstek - mieszkanką naszej gminy zaczęła pisać wiersze. W 2009 roku wydana została Antologia wierszy poetów częstochowskich Klubu "Złota Jesień", w której ukazało się kilka Jej utworów. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach wydała w 2012 roku tomik poezji Pani Janiny Chrząstek "Chwila refleksji". Został on dobrze przyjęty przez czytelników. Autorka pisze nadal. W maju ukazał się kolejny tomik "Chwila refleksji" część II. Wiersze są odzwierciedleniem oglądanej przez Nią rzeczywistości, przemyśleniami i wydarzeniami w kraju i na świecie. W dniu 28 maja mieliśmy okazję wysłuchania wierszy w wykonaniu autorki. Tomiki jej poezji można wypożyczyć w naszych bibliotekach

Fotorelacja