29 kwietnia 2014 r. odbyła się Regionalna Konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego "Tradycja i nowoczesność w bibliotece szkolnej oraz na lekcjach języka polskiego" zorganizowana przez Zespół Szkół w Kłomnicach przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
W konferencji uczestniczyły Panie bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach: Renata Wasiak, Małgorzata Smolarczyk (filia w Garnku), Dorota Majchrzak (filia w Pacierzowie). Po wysłuchaniu wykładu mgr K. Kucharzewskiej z RODN "WOM" w Częstochowie na temat biblioterapii, odbyły się warsztaty. Każdy uczestnik brał udział we wszystkich warsztatach:

  •  Warsztaty z biblioterapii - prowadzone przez mgr K. Kucharzewską;
  •  Warsztaty "Jak wykorzystać Google na lekcjach?" - mgr K. Wilk z RODN "WOM" w Częstochowie;
  •  Warsztaty "Obserwacja ucznia na lekcjach" - mgr M. Rokicka - trener CEO w Warszawie.

Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się bibliotekarkom w codziennej pracy.

Dorota Majchrzak