W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach 17 marca 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem. Autora książki "Matuszka Rosija"od lat ciągnęło do poznawania świata. Jako pracownik firmy Cheminvest wyjechał na kilkuletni kontrakt do Moskwy. W latach 1990-1993 był obserwatorem życia codziennego w upadającym, komunistycznym Imperium. Podczas spotkania opowiedział wiele zdarzeń nieprawdopodobnych, ciekawych, a także humorystycznych.

mgr Teresa Raźniak
Dyrektor GBP w Kłomnicach

Zdjęcia ze spotkania autorskiego

Książkę "Matuszka Rosija" można wypożyczyć w naszych bibliotekach.