Nasza Biblioteka w Pacierzowie 2 listopada 2013 r. znalazła się w reportażu telewizji
NTL Radomsko. Zobacz reporarz na stronie tvntl.pl.