W każdej grupie społecznej, która przyswoiła sobie naukę pisania i czytania, powstawały i powstają biblioteki. Propagowana kultura czytania i towarzysząca temu refleksja są niezbędne do tworzenia nowych idei i rozwiązań. W gminie Kłomnice powstała szósta placówka. W miejscowości Pacierzów
15 września 2013 r. oddano do użytku filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach. Jest ona dobrze przygotowana aby służyć społeczeństwu. Posiada sześć stanowisk komputerowych. W dniu oddania księgozbiór liczył 560 woluminów i będzie stale wzrastał. Ma warunki do prowadzenia działalności świetlicowej. Posiada zaplecze socjalne, sanitarne i jest przygotowana dla osób niepełnosprawnych. Oferuje bezpłatny dostęp do wiedzy. Ludzie w każdym wieku mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu, Internetu, książek, czasopism. To miejsce spotkań, oaza kultury i serce lokalnej społeczności.

mgr Teresa Raźniak
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

pacierzow budynek

Fotogaleria z otwarcia nowej Filii GBP w Pacierzowie - zobacz tutaj.