W dniu 24 października 2017 r. uczniowie klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej w Kłomnicach przyszli z opiekunkami Panią Beatą Wyrwał i Małgorzatą Raźniak na lekcję biblioteczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

Tematem lekcji była historia powstania książki i bibliotek. Na podstawie przygotowanych materiałów, uczniowie poznali jak zmieniła się postać książki od tablic glinianych, zwoju, kodeksu do formy współczesnej w wersji elektronicznej. Omówiono rodzaje bibliotek, podział literatury w bibliotekach, sposób korzystania z księgozbioru. Uczniowie dowiedzieli się jaką rolę pełni biblioteka w społeczeństwie. Wizyta w bibliotece wzbudziła wśród nich zainteresowanie literaturą i chęć korzystania ze zbiorów naszej książnicy.

lekcja klomnice1

lekcja klomnice2

lekcja klomnice3