26 kwietnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach zorganizowała spotkanie autorskie, którego gościem był Roman Pankiewicz - podróżnik i autor tryptyku Trzy Żywioły : "Matuszka Rosija", "Niemcy. Moja mała ojczyzna", "Islandia".

Roman Pankiewicz ponad 10 lat przebywał poza granicami kraju, gdzie pracował zawodowo na kontraktach, m.in. w Rosji, Niemczech i Islandii. W czasie swojej wizyty autor promował swoją najnowszą książkę "Niemcy. Moja mała ojczyzna. Drugi żywioł". Książka ta jest kroniką Niemiec, ukazującą historię od średniowiecznych Germanów do najnowszych wydarzeń, czyli migracji mieszkańców Afryki i Azji do jednego z najbogatszych krajów Europy. Autor pisze w niej również o podziale Niemiec i powstaniu RFN i NRD. Wspomina o  swoim pierwszym wyjeździe w 1976 r. do NRD "za chlebem". Ponieważ dobrze znał język niemiecki udało mu się podjąć pracę w firmie budowlanej we Frankfurcie. Pankiewicz umiał łączyć pracę zawodową z obserwacją mieszkańców Niemiec. W książce pokazał ciekawe miejsca, których nie znajdziemy w żadnym przewodniku.

Na spotkanie przybyła młodzież gimnazjalna z Kłomnic, Rzerzęczyc i Witkowic oraz dorośli mieszkańcy. Autor wzbudził wielkie zainteresowanie słuchaczy. Swoje barwne, często dosadne wypowiedzi urozmaicał interesującymi slajdami ukazującymi Niemcy. Pozycje z tryptyku Trzy żywioły znajdują się w zbiorach bibliotek publicznych Gminy Kłomnice.