W sobotę 3 września 2016 r. spotkaliśmy się w Zespole Szkół w Kłomnicach z okazji piątej edycji Narodowego Czytania. Jest to  ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich.

Zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Z roku na rok wzrasta liczba ośrodków biorących udział w Narodowym Czytaniu. W pierwszej edycji ,kiedy czytano „Pana Tadeusza” , było ich zaledwie 60, w drugiej utwory Aleksandra Fredry czytano w ponad 700 miejscach, w trzeciej edycji „Trylogię” czytano w 1532 miejscach, a do czytania „Lalki” Bolesława Prusa w zeszłym roku zgłoszono ponad 1600 miejsc.

Wyboru lektury na piątą edycję dokonano w formie głosowania. Zwyciężyła wybitna powieść –Quo vadis. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, ponieważ w tym roku obchodzimy 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci pisarza, a także 120 – lecie wydania „Quo vadis”. Jest to piękna książka o zwycięstwie prawdy i miłości. Ukazuje czasy starożytnego Rzymu za panowania Nerona z okresu prześladowania pierwszych chrześcijan. Przedstawia obraz dwóch światów- upadającego pogańskiego Rzymu i rodzącego się chrześcijaństwa. Dla nas Polaków ma dodatkowy wymiar w świetle 1050 rocznicy Chrztu naszej Ojczyzny. 

Galeria zdjęć