Budynek filii biblioteki w Zawadzie

Biblioteka w Zawadzie działalność swoją rozpoczęła prawdopodobnie w 1948 roku. Zapis w pierwszej Księdze Inwentarzowej jest z 13 marca 1948 r., a zbiór liczył wówczas 289 woluminów. Były to książki przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku.

Pierwszą bibliotekarką była pani Szyda, która mieszkała w tym budynku na parterze, natomiast pomieszczenia biblioteki były na pierwszym piętrze. Ze wspomnień pań bibliotekarek wiemy, że państwo Szydowie po kilku latach wyprowadzili się do Pajęczna, a zastąpili ich państwo Bronisława i Tadeusz Dyktyńscy. Po nich bibliotekę przejęła pani Helena Krok, a następnie od 1962 roku do 1967 pani Helena Loch (obecnie Budziałowska).
Od 1 kwietnia 1967 roku funkcję bibliotekarki w Zawadzie przejęła pani Barbara Kulka, która jest mieszkanką Zawady i do chwili obecnej jest miło wspominana przez czytelników. Pracowała w bibliotece aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, tzn. do końca 2004 roku. Pani Monika Rączkowska i Edyta Koza pracowały do 2008roku. Od dnia 4 listopada 2008 roku bibliotekarką została pani Sabina Wróbel.

Pierwotnie nadzór merytoryczny nad tą biblioteką sprawowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radomsku, w woj. łódzkim do 1975 roku, kiedy to nastąpiła zmiana terytorialna kraju i Gmina Kłomnice należała do woj. częstochowskiego. Wtedy bibliotekę przejęła Biblioteka Publiczna w Częstochowie. Sprawuje go nadal, mimo nowego podziału administracyjnego w 1999 r., w wyniku którego Gmina Kłomnice należy do powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego.

W grudniu 2008 r. biblioteka została przeniesiona z pierwszego piętra z wejściem od podwórka do większych, wyremontowanych pomieszczeń na parterze z wejściem od frontu tego budynku.
Obecnie pomieszczenia biblioteki są wyremontowane, księgozbiór liczy ponad 8 000 woluminów.

Mieszkańcy chętnie korzystają z propozycji książkowych, a dzieci w każdą środę odwiedzają bibliotekę, aby poczytać bajki i różne ciekawe książki. Prowadzę również zajęcia, które wyrabiają w nich kreatywność i zdolność pozytywnego myślenia. Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszych spotkaniach.