21 marca 2018 r. odbyło się spotkanie autorskie z panią Elżbietą Bednarczyk - autorką książek dla dzieci, sztuk teatralnych, poetką oraz tancerką, która na stałe mieszka w Australii.

Na pierwszym spotkaniu były dzieci z Oddziału Przedszkolnego i od I do IV klasy. Pani Elżbieta opowiadała dzieciom o ich rówieśnikach z Australii, o szkole i życiu. Czytała fragment bajki "Kłótnia w tornistrze" oraz zachęcała do czytania książek. Wciągała sprytnie dzieci do dyskusji, w której chętnie uczestniczyły. Rozmawiała z nimi na temat wartości, jakimi należy kierować się w życiu. Podkreślała, że trzeba szanować swoich nauczycieli, drugiego człowieka oraz swoich kolegów.

Zwróciła uwagę na szczególną rolę książek w życiu człowieka. Uświadomiła dzieciom, że poprzez czytanie wzbogacają swoje życie, uwrażliwiają i poszerzają  wiedzę o świecie. Zwróciła również uwagę na patriotyzm, którego ważnym elementem jest poszanowanie języka ojczystego i posługiwanie się poprawną polszczyzną.

W drugiej części spotkania pani Elżbieta Bednarczyk na podstawie prezentacji multimedialnej pokazała, jak wygląda życie w Australii. Zainteresowała dzieci opowieścią o tym, jak wygląda szkoła i nauka oraz spędzanie wolnego czasu. Zaprezentowała piękno australijskiego krajobrazu. Po przerwie starsza młodzież spotkała się z panią Elżbietą. Ze starszymi dziećmi podjęła pani Elżbieta temat dostosowany do ich wieku. Przeczytała kilka swoich wierszy "Droga do szczęścia", "Dotyk życia" oraz "Dar życia"  w tle pięknej muzyki.

Na koniec uczennica wręczyła kwiaty z podziękowaniem za wspaniałą lekcję życia.  Dzieci miały możliwość nabycia książki „Kłótnia w tornistrze" wraz z imienną dedykacją, zawierającą przesłanie i autografem autorki. 

Bibliotekarka Sabina Wróbel