Po 69 latach istnienia Biblioteki Publicznej w Kłomnicach Filia w Zawadzie, zapadła historyczna decyzja przeniesienia jej do budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

W m-cu lipcu 2016 roku z ogromną pomocą koleżanek bibliotekarek z innych bibliotek, pracowników CIS oraz mieszkańców Zawady regały, biurka, komputer, około 7 tysięcy woluminów zostało przeniesione do wyremontowanego pomieszczenia (dawna szatnia dla uczniów) na parterze szkoły w Zawadzie. Pomieszczenie biblioteki jest bardzo dobrze widoczne po przekroczeniu progu szkoły.


Pragnę również tą drogą podziękować dyrektorowi szkoły Panu Marianowi Szyszce za remont pomieszczenia i przyjęcie nas pod swój dach.
Mam cichą nadzieję, że mieszkańcy Zawady będą częściej korzystać z zasobów naszej biblioteki, które prawie co miesiąc wzbogacane są o nowe pozycje. Zapraszam od dnia 25 sierpnia do nowej siedziby.

Sabina Wróbel

 tn IMG 0072

 

tn IMG 0073

 

tn IMG 0074

 

tn IMG 0076

 

tn IMG 0078

 

tn IMG 0079

 

tn IMG 0085