22 września  Bibliotekę Publiczną w Skrzydlowie odwiedziła kl. II i III z tutejszej  Szkoły Podstawowej. Odbyła się  lekcja biblioteczna, której tematem była „Czytelnia jako miejsce pracy, nauki i intelektualnej rozrywki”.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się co to jest czytelnia,  jakie znajdują się w niej zbiory i jakie są  zasady zachowania się w czytelni. Poznały takie pojęcia jak: „księgozbiór podręczny” i  „czasopismo”.  Zapoznały się z książkami z księgozbioru podręcznego i z tytułami czasopism dla młodszych dzieci. Poznały też cechy różniące czasopismo od wydawnictw zwartych.

      Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania i uważnie słuchali nowych wiadomości. Na koniec każdy z nich otrzymał zakładkę z pieczątką biblioteki i wizytówkę. A stali bywalcy nie zapomnieli wypożyczyć książki.

 Bibliotekarz Anna Tyras