Podsumowanie projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W lutym 2020 roku  biblioteka publiczna w Skrzydlowie przystąpiła do  projektu edukacyjnego „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Pani Aneta Konefał, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Jest to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa, który skierowany jest do dzieci w  wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnym, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i zagranicą.

MM wz pl

        

  Biblioteka Publiczna zaprosiła do współpracy Oddział Przedszkolny w Skrzydlowie i tak zaczęliśmy wielką przygodę czytelniczą z Małym Misiem. Dzieci wraz z bibliotekarką wybrały  grupową maskotkę – Misia, który odbył czytelniczą podróż po domach młodych czytelników. Misiowi zostało nadane imię Franek, a projekt zainaugurował czytanie wśród przedszkolaków.

Od lutego do czerwca 2020 r. realizowaliśmy poszczególne moduły z projektu. Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych, konkursach plastycznych, pogadankach, głośnym czytaniu bajek i opowiadań. 

mi Franek

Misiowy Wolontaria - to moduł, w ramach którego uczestniczyliśmy w akcji charytatywnej "Pomoc dla schroniska". Dzieci zbierały karmę, miski i koce dla zwierząt w schronisku. 

Bezpieczni z Małym Misiem podczas warsztatów w ramach tego modułu skupiliśmy się na zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Najmłodsi obejrzeli bajkę ,,Owce w sieci" i wzięli udział w apelu SP w Skrzydlowie, na którym poznali zasady naszej wspólnej akcji przeciw hejtowi w sieci.

Czytające Przedszkolaki - domy przedszkolaków odwiedzał miś Franek wraz z dziennikiem. Codziennie inne dziecko zabierało misia do swojego domu i tam wspólnie z rodzicami czytali ulubioną książkę. Następnie do dzienniczka rodzice wpisywali tytuł przeczytanego utworu, a dzieci wykonały pamiątkowy rysunek lub odrysowały swoją rączkę.

W okresie pandemii, zamiast pluszowej zabawki, dzieci zabierały do domu zalaminowane zdjęcie misia, które można było łatwo zdezynfekować, a karty dzienniczka przesyłane były drogą mailową. 

Zmisiowany Dzień Matematyki  oraz Mali Przedsiębiorcy to moduły, które udało nam się zrealizować przy udziale Rodziców. Dzieci miały za zadanie wykonać działania, zabawy i zajęcia umieszczone na stronie biblioteki i przedszkola. Przedszkolaki wraz z rodzicami mogli zapoznać się z ciekawostkami na temat pieniędzy, obejrzeli filmy dla najmłodszych Krótka historia pieniądza oraz Moje pierwsze pieniądze "Magiczne pudełko. Poznali znaczenie pieniędzy w życiu codziennym. Dowiedzieli się jak wyglądały pieniądze w dawnych czasach, a także skąd biorą się pieniądze, którymi dysponują ich rodzice, jak należy planować wydatki i po co tworzyć budżet domowy oraz czy warto systematycznie oszczędzać. Moje pierwsze pieniądze "Magiczne pudełko„ To pierwszy tego typu film w Polsce podejmujący się edukacji ekonomicznej dzieci.

  Projekt  cieszył się sympatią i zainteresowaniem ze strony dzieci. Rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań. Przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.

  Ogromne podziękowania dla Oddziału Przedszkolnego  SP w Skrzydlowie oraz Rodziców

  Bibliotekarz mgr Anna Tyras

Galeria

Zadanie do wykonania z Rodzicami:

Przeczytajcie dziecku bajkę i porozmawiajcie z nim po jej przeczytaniu: (Pytania dopasujcie do wieku dziecka!!!)

  1. Przed czym ojciec chciał przestrzec swoje dziecko?
  2. Jak powinien postępować człowiek, żeby nie dostrzegać tylko samego siebie?

"Bajka żydowska"

Pewnego razu małe dziecko zapytało swego ojca:

– Tato, co to są pieniądze?

Ojciec zastanawiał się przez chwilę, a potem wziął kawałek zwykłego szkła i podniósł go do oczu dziecka, prosząc je:

– Popatrz przez nie!

Dziecko mogło zobaczyć przez szkło i swojego ojca, i ludzi, którzy przechodzili ulicą, i przejeżdżające nią pojazdy.

Potem ojciec wziął srebrną farbę i pokrył nią całą powierzchnię jednej strony szkła, żeby zrobić z niej podlew lusterka.

– Popatrz teraz – poprosił.

Ale w tak utworzonym lustrze dziecko widziało już tylko własną twarz.

– To jest właśnie niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą pieniądz – powiedział ojciec. – Prowadzi ono do tego, że widzisz już tylko samego siebie.

Michel Piquemal, Lusterko i pieniądze, [w:] tegoż, Bajki filozoficzne, tłum. Halina Sobieraj, Warszawa 2004, s. 36.

 

CIEKAWOSTKI NA TEMAT PIENIĄDZA

  • Jedną z najstarszych postaci pieniędzy stanowiły muszelki porcelanki (kauri). Sznur muszli składający się z pięciu do dziesięciu sztuk stanowił podstawową jednostkę monetarną w czasach dynastii Shang (XVII – XI w. p.n.e.) w Chinach.
  • W Egipcie i Mezopotamii w drugim tysiącleciu p.n.e. pojawiły się kółka z brązu, które można było łatwo nosić po nawleczeniu na pętlę z drutu. Ich wartość ustalano według wagi.
  • Pierwsze prawdziwe monety pojawiły się w królestwie Lidii, w obecnej Turcji zachodniej około 650 r. p.n.e. Miały one postać niewielkich bryłek, podobnych do grochu, wykonanych z elektrum (naturalnego stopu złota i srebra).
  • Papierowe pieniądze pierwsi wprowadzili Chińczycy (pierwsza próba miała miejsce około I w. p.n.e.).

Linki:

Krótka historia pieniądza (Na podstawie: Peter James, Nick Thorpe „Dawne wynalazki”)                                                                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo

Moje pierwsze pieniądze "Magiczne pudełko„                                                                                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=69e0TacuPSA