W ramach XV edycji ogólnopolskiego „Tygodnia bibliotek”

pod hasłem"(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA" 

Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie zorganizowała 

KONKURS PLASTYCZNY NA 

PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice. Jego celem była promocja czytelnictwa i bibliotek wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowania biblioteką wśród uczniów Gminy Kłomnice, zachęcanie uczniów do czytania, pokazanie  roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

  Oceną prac zajęła się komisja w składzie: p. Elżbieta Łągiewka, p. Renata Michoń i p. Anna Wawrzkiewicz.

 Osoby nagrodzone:

                          - Kategoria I − klasy I - III SP

I MIEJSCE: - Zuzanna Kwiatkowska - Kl.: I, Szkoła Podstawowa w Garnku;

II MIEJSCE: - Patryk Kozakiewicz - Kl.: I, Szkoła Podstawowa w Garnku;

 

                          - Kategoria II − klasy IV - VI SP

I MIEJSCE ex aequo: - Zuzanna Niedzielska - Kl.: IV, Szkoła Podstawowa w Kłomnicach;

                                    - Bartosz Bąk - Kl.: IV a, Szkoła Podstawowa w Kłomnicach;

II MIEJSCE ex aequo: - Weronika Wewiór - Kl.: V, Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie;

                                     - Marcelina Wewiór - Kl.: V, Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie;

III MIEJSCE ex aequo: - Anna Michoń - Kl.: IV b, Szkoła Podstawowa w Garnku;

                                      - Hubert Hauzer - Kl.: IV b, Szkoła Podstawowa w Garnku;

WYRÓZNIENIA: - Zuzanna Dumin - Kl.: V , Szkoła Podstawowa w Garnku;

                            - Martyna Grzywna - Kl.: VI, Szkoła Podstawowa w Garnku;

                            - Natalia Misiewicz - Kl.: VI, Szkoła Podstawowa w Garnku;

                            - Karolina Wojciechowska - Kl.: VI, Szkoła Podstawowa w Garnku;

 

                         - Kategoria III − klasy VII SP i II i III Gimnazjum 

I MIEJSCE: - Martyna Gągała - Kl.: III Gimnazjum w Garnku;

WYRÓŻNIENIE: - Dominika Michoń - KL.: III Gimnazjum w Garnku

 

Uczniowie wykazali duże zaangażowanie i wykonali wiele prac konkursowych. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i atrakcyjne. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i zakładki.  Nagrodzone prace można zobaczyć na wystawie w bibliotece.

                                

Uczestnikom gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.

Anna Tyras     

Fotorelacja