W ramach zbliżającej się XV edycji ogólnopolskiego „Tygodnia bibliotek” pod hasłem

"(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA",  

Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie zaprasza do wzięcia udziału w 

GMINNYM  KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice.

 

 Konkurs

Celem  konkursu jest :

 

 • promocja czytelnictwa i bibliotek wśród dzieci i młodzieży,

 • rozbudzanie zainteresowania biblioteką wśród uczniów Gminy Kłomnice

 • zachęcanie uczniów do czytania

 • pokazanie  roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji,

 • twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu

 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

 

REGULAMIN KONKURSU

 • zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu z hasłem przewodnim zachęcającym do czytania i promującym bibliotekę
 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół z Gminy Kłomnice
 • prace należy wykonać  na brystolu w formacie A3
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką  plastyczną
 • prace należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły
 • prace należy dostarczyć do dnia 07 maja 2018 r. do Biblioteki Publicznej w Skrzydlowie (lub przesłać na adres: Biblioteka Publiczna ul. Główna 6a, 42-270 Skrzydlów)
 • oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury i będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych

                         - Kategoria I − klasy I - III SP

                         - Kategoria II − klasy IV - VI SP

                         - Kategoria III − klasy VII SP i II i III Gimnazjum 

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu
 • lista laureatów będzie zamieszczona na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej http://www.biblioteka.klomnice.pl/filie/skrzydlow
 • autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy
 • prace będzie można zobaczyć na wystawie w GBP w Skrzydlowie.

 

 

KONTAKT

 Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: bibliotekarz Anna Tyras tel. 668 136 148