Afiliacja określa miejsce zatrudnienia autora publikacji. Jeżeli autor podaje w publikacji, najczęściej przy swoim nazwisku, określoną instytucję jako miejsce zatrudnienia, to publikacja ta jest oceniana jako dorobek danej instytucji.

    Takim dorobkiem może poszczycić się filia biblioteczna w Skrzydlowie. Została ona podana jako afiliacja przy nazwisku Anny Tyras, autorki publikacji pt. "Charakterystyka częstochowskich gazetek parafialnych", która ukazała się w Biuletynie Bibliotek Kościelnych  Fides. 

    Anna Tyras, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach - filia w Skrzydlowie, prowadziła rozległe badania dotyczące gazetek parafialnych na terenie miasta Częstochowy. Analiza zebranego materiału została przedstawiona w pracy magisterskiej p.t. „Współczesna parafialna prasa katolicka w Częstochowie”, której obrona odbyła się na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 

     Praca spotkała się z uznaniem wśród badaczy prasy katolickiej. Autorka otrzymała propozycję napisania artykułu do Biuletynu Bibliotek Kościelnych Fides - prestiżowego, ogólnopolskiego czasopisma naukowego. Anna Tyras przygotowała ponad dwudziestostronicowy artykuł pt. „Charakterystyka częstochowskich gazetek parafialnych”, gdzie dokonała szczegółowej analizy formalnej i rzeczowej gazetek parafialnych oraz zobrazowała częstochowskie środowisko religijne.

      Biuletyn Bibliotek Kościelnych Fides jest pismem punktowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista czasopism punktowanych MNISW to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację. Jest publikowana corocznie od 2004 r. i może  służyć do oceny instytucji  i pracowników naukowych.

         Dzięki zaangażowaniu i wzmożonej pracy Anny Tyras Biblioteka w Skrzydlowie została wymieniona jako afiliacja w Biuletynie Fides, co jest dużym osiągnięciem i promocją tej biblioteki w środowisku naukowym. 

 Zobacz artykuł: 

R. 23(2017), nr 1(44), strona 75-103   

https://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:2002-nr-215&catid=28:numery-archiwalne&Itemid=78

Pobierz PDF