Gminna Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie

 

ogłasza konkurs plastyczny p.t.:

„11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”.


Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Skrzydlowie.

Technika prac dowolna, prace można wykonać w bibliotece w dniach 17- 31.10.2016 r. w godzinach pracy biblioteki.


 

Kategorie:

   I -    klasy „0”- I

    II -   klasy II - III

     III -   klasy IV - VI

  IV -  gimnazjum


 

Projekt realizowany we współpracy z Zespołem Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie.


Regulamin:

  • prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrzydlowie,
  • termin składania prac do 4.11.2016 r.,
  • prace należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa,
  • lista laureatów będzie zamieszczona na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej GBP w Skrzydlowie.
  • prace będzie można zobaczyć na wystawie w szkole i bibliotece.

Cel konkursu:
- pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

- pokazanie współpracy bibliotek ze szkołami.