ABOLICJA w Bibliotece Publicznej w Rzerzęczycach.
Wszystkich czytelników prosimy o zwrot przetrzymanych książek.
Do 10 stycznia trwa świąteczna AMNESTIA. W tym czasie umorzymy wszystkie kary zapominalskim czytelnikom.

                                                                              Bibliotekarz Anna Tyras

abolicja witeczna