Dzieci swoje prawa mają...

Zarówno dorośli jak i dzieci mają swoje prawa – „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.  Źródłem tego prawa jest art. 30 zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  

Grupa sześciolatków,  podczas spotkania w bibliotece,  pogłębiła swoją wiedzę na temat praw dziecka. Przedszkolaki wiedzą już, że każdy ma prawo: do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania swoich myśli i uczuć, do ochrony zdrowia, do posiadania rodziny, do szacunku, do niewiedzy, do bycia sobą, do tajemnic, do potknięć, do radości, do własności, do nauki oraz do płaczu. Na przykładzie bajek edukacyjnych omawialiśmy poszczególne prawa. Wykonaliśy również własny plakat o prawach dziecka.

                                                     Bibliotekarz Anna Tyras