"O osobach z niepełnosprawnościami" to akcja organizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity in Action. Do akcji zostało przyjętych 101 bibliotek z całej Polski, wśród których znalazła się nasza biblioteka. 

Biblioteki przyjęte do akcji otrzymają zamówioną liczbę egzemplarzy książki „O osobach z niepełnosprawnościami”, wydanej przez Fundację Humanity in Action. W bibliotece zostaną przeprowadzone spotkania dla dzieci, młodzieży lub grup wielopokoleniowych, poświęcone tematyce niepełnosprawności.

                                                                                         Bibliotekarz Anna Tyras