Nasza bibliotekarka, Anna Tyras wzięła udział w Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2019. 16 Wystawa Krajowa. Zaprezentowała swój dorobek twórczy w kategorii: Twórczość publicystyczna i naukowa.

Praca naukowa naszej bibliotekarki  zakwalifikowała się i wzięła udział w  Wystawie Krajowej.

Wernisaż 16 Wystawy i spotkanie uczestników Przeglądu miało miejsce w Galerii Ekslibrisu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach 10 maja 2019 r. podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowy dyplom i informator dokumentujący udział w Przeglądzie.

 

 5

 

Organizatorem Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2019. 16. Wystawa Krajowa jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bieniowie.

Przegląd   jest kontynuacją wcześniejszych wystaw, w których początkowo swoje talenty prezentowali bibliotekarze lubuscy, a z biegiem lat swoją twórczość zaczęli przedstawiać bibliotekarze z dalszych części kraju.

Celem Przeglądu jest ukazanie bogatszego obrazu środowiska bibliotekarzy. Zaprezentowanie sylwetek bibliotekarzy posiadających osiągnięcia w twórczości artystycznej i literackiej oraz posiadających zamiłowania kolekcjonerskie.

3