Na zakończenie Tygodnia Bibliotek w naszej bibliotece odbyły się kolejne zajęcia promujące bibliotekę i czytelnictwo. Tym razem zajęliśmy się budową zewnętrzną książki

Czytając książkę nikt nie zastanawia się nad jej poszczególnymi elementami, z których została zbudowana. Każdy z nas skupia swoją uwagę tylko na treści. 

Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej poszczególnym elementom tworzącym książkę. Poznaliśmy nazwy i układ elementów budowy książki, t.j.:obwoluta, okładka, grzbiet, kapitałka, trzon,  wyklejke, karta przedtytułowa i karta tytułowa. Określiliśmy również funkcje tych elementóworaz, a także ich rolę  informacyjną, ochronną, zdobniczą i reklamową. Poznaliśmy również różnice pomiędzy poszczególnymi elementami budowy książki.

Na zakończenie naszych zajęć zrobiliśmy wspólnie piękny projekt, na którym przedstawiliśmy poznane elementy budowy książki. 

Dziękuję za udane zajęcia i piękny plakat.

Bibliotekarz Anna Tyras

fot. Anna Tyras