W ramach zbliżającej się XVI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, pod hasłem #biblioteka,  Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach zaprasza do wzięcia udziału w GMINNYM  KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. "PLAKAT DLA BIBLIOTEKI"

          Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice.

oprac, graficzne. Anna Tyras

Celem  konkursu jest :

 • promocja biblioteki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

 • rozbudzanie zainteresowania biblioteką i książką wśród uczniów Gminy Kłomnice

 • pokazanie  roli biblioteki w poprawie jakości życia i edukacji,

 • twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu

 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

REGULAMIN KONKURSU

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu z hasłem promującym biblioteki
 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół z Gminy Kłomnice
 • prace należy wykonać  na brystolu w formacie A3
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką  plastyczną
 • prace należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły
 • prace należy dostarczyć do dnia 15 maja 2019 r. do Biblioteki Publicznej w Rzerzęczycach (lub przesłać na adres: Biblioteka Publiczna ul. Skrzydlowska 91,

       42-270 Rzerzęczyce)

 • oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury i będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych

                         - Kategoria I − klasy I - III SP

                         - Kategoria II − klasy IV - VI SP

                         - Kategoria III − klasy VII-VIII SP i  III Gim

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu
 • autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy
 • prace będzie można zobaczyć na wystawie w GBP w Rzerzęczycach.

 

KONTAKT

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: bibliotekarz Anna Tyras tel. 668 136 149