W bibliotece publicznej w Rzerzęczycach rozpoczęły się warsztaty trzeciej edycji programu „Globalnie w bibliotekach”, realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

      Wodna edycja programu „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie czytelników  w dyskusję i refleksje nad tematem nierównego dostępu do wody pitnej na świecie

.     Podczas zajęć, młodzi czytelnicy zdobyli wiedzę na temat różnych wyzwań wodnych, z którymi borykają się kraje na każdym kontynencie. Rozmawialiśmy o dostępie do wody i o godnych warunkach sanitarnych na świecie, o przyczynach i skutkach braku dostępu do wody. Poznaliśmy wpływ dostępu do wody i toalet na rozwój społeczny oraz sposoby pozyskiwania wody na świecie.

fot. Anna Tyras

      Zwróciliśmy uwagę na fakt, że dostęp do czystej wody jest prawem każdego człowieka - często barierą jest infrastruktura, która np. jest niedostateczna przez ubóstwo lub konflikty zbrojne. Źródłem wody - zarówno u nas w Polsce, jak i w krajach takich jak Somalia, Sudan Południowy są wody głębinowe (wody podziemne) i powierzchniowe (np.. jeziora i rzeki).

 

bibliotekarz Anna Tyras

FOTORELACJA

Fot. Anna Tyras