ANTYPIRACI DBAJĄ O WIZERUNREK     Pod takim hasłem w tym roku będą przebiegać działania III edycji Kwietniowych Antypiratów. 

 Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach zakwalifikowała się do ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci i tym samym znalazła się na krajowej mapie przedsięwzięcia . Akcja zainicjowana w 2007 r. przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respektowania etycznego oraz legalnego korzystania z opublikowanych utworów (książek, filmów, muzyki, grafiki).

 Akcja skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej i polega na przeprowadzeniu w dniach 23-26 kwietnia 2019 r. przedsięwzięć edukacyjnych związanych ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich oraz Światowym Dniem Ochrony Własności Intelektualnej.

 Na warsztaty z cyklu Kwietniowi Antypiraci zapraszamy dzieci do Biblioteki Publicznej w Rzerzęczycach w drugiej połowie kwietnia.

Cel: kształtowanie postaw czytelniczych dzieci przez dobrą zabawę

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach

Czas: kwiecień 2019 r.

Koordynator i organizator wydarzenia: bibliotekarz Anna Tyras

Kontakt: 668 136 149

 Zobacz mapę

Patroni medialni akcji Kwietniowi Antypiraci 2019