Konkurs "Baśnie i legendy polskie w komiksie" miał na celu wyłonienie najciekawszych komiksów utworzonych na podstawie znanych i opublikowanych baśni i legend polskich oraz rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia,

zapoznanie z historią i kulturą polską, zachęcanie do czytania i wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w praktyce. Etap lokalny odbył się w Bibliotece Publicznej w Rzerzęczycach. 

Zadanie konkursowe polegało na wyszukaniu i przeczytaniu dowolnej polskiej baśni lub legendy, dostępnej w postaci drukowanej lub elektronicznej, a następnie zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu ilustrującego jej treść. Komiks należało przygotować w serwisie ToonDoo (www.toondoo.com).

Wyniki konkursu (etap lokalny) przedstawiają się następująco:

I miejsce Aleksandra Zarychta kl VI 

II miejsce Natalia Kozłowska kl III gimnazjum

III miejsce Maciej Rączkowski kl VI

Wyróżnienia:

Natalia Ziętal kl VII

Julia Ziętal kl VII

 Zwycięzcom gratulujemy!