Pod koniec października odbyły się w Bibliotece w Rzerzęczycach warsztaty II edycji programu „Globalnie w bibliotekach”. 

Druga edycja programu „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie bibliotek w dyskusję i refleksję nad dwoma światowymi wyzwaniami: problemami głodu i ubóstwa. Październik to miesiąc w którym obchodzimy dwa ważne dni:

  • Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem (16 października),
  • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17 października).

Warsztaty „Co się dzieje, jak się nie je” to przestrzeń, w której najmłodsi mogli porozmawiać o trudnym temacie głodu,  o którym czasem słyszą w mediach lub w rozmowach dorosłych. Wzięło w nich udział kilkunastu najmłodszych uczniów z klas I - III.

Program „Globalnie w bibliotekach” realizowany jest przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

globalnie1

globalnie2

globalnie3

globalnie4globalnie5

globalnie6