Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach zakwalifikowała się do projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: „Baśnie i legendy polskie w komiksie”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych, którzy z pomocą bibliotekarza zapoznają się z zasadami tworzenia komiksów, opracują na bazie wybranej baśni lub legendy własny komiks oraz wezmą udział w konkursie pn. „Baśnie i legendy polskie w komiksie”. Na warsztaty komiksowe zapraszamy dzieci do Biblioteki Publicznej w Rzerzęczycach w drugiej połowie września.