21 i 22 stycznia swoje święto obchodzą Babcie i Dziadkowie.

Jest to okazja do podziękowania za miłość, życzliwość i ciepło jakim nas obdarzają. Dziadkowie pomagają nas wychować, rozpieszczają, a także czekają na nasze odwiedziny.

Biblioteka Publiczna w Pacierzowie tradycyjnie przyłączyła się do obchodów święta. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały kolorowe laurki, dekoracje oraz zaproszenia. Licznie przybyli dziadkowie podziwiali program artystyczny wnuków. Dzieci pięknie recytowały oraz śpiewały. Po występach, wnuczęta podarowały babciom i dziadkom laurki oraz zaprosiły na poczęstunek. Była to doskonała okazja do rozmowy i mile spędzonego czasu.

W uroczystościach udział wzięli: p. Monika Rączkowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, p. Wanda Kusztal - radna Gminy Kłomnice, p.Marzena Jurczyk - przewodnicząca Rady Sołeckiej, p. Robert Jurczyk - sołtys Pacierzowa.

Dziękuję rodzicom za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz p. Konradowi Chrząstkowi za nagłośnienie występów.

dz b 20 1

dz b 20 2

dz b 20 3

dz b 20 4

dz b 20 6