Biblioteka w Pacierzowie organizuje cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci.

 

We wrześniu i październiku uczestnicy zajęć tworzyli prace związane z jesienią.

P jesie1

P jesie2

P jesie3

P jesie4